Menu
Your Cart

Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

Рекуперативни блокове


Рекуперацията на топлина в ОВК системите е често използван начин за повишаване ефективността и намаляване на енергийните разходи. За тази цел обикновено се използват различни типове рекуперативни топлообменници, а именно: пластинчати топлообменници, топлинни тръби и системите с междинен топлоносител.

В нашата база произвеждаме различни видове по тип и параметри рекуперативни блокове.

Най-широко използвани в практиката към момента са пластинчатите топлообменници. Те се използват успешно в системите за отопление, вентилация и климатизация. Доказано е, че използването на метода би могло да доведе до значителни икономически ползи.


Няма повече продукти в тази категория.

Ние използваме бисквитки.