Menu
Your Cart

Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

JF-LP • Струйни вентилатори "Low Profile"

 • Проектирани са за използване в тунели и подземни паркинги за автомобили. Използват се за вентилация на изгорели газове и аварийна вентилация при пожар. Струйните вентилационни системи се използват освен за изсмукване на пушек, и за насочване на дима в случай на пожар. Чрез използване на реверсивни вентилатори, посоката на тягата на всеки един вентилатор може да се управлява с цел да се задържи дима в засегнатата зона и да се насочи към най-близката изходна точка

 • Вентилационната система може да се управлява автоматично по начин, който регулира необходимия дебит, в зависимост от нивото на заетост на подземния паркинг. Концентрацията на въглероден оксид се наблюдава постоянно от разпръснати по цялата площ датчици. Когато не са надвишени зададените нива на концентрация на въглероден оксид, отделни вентилатори в определени зони на паркинга могат да бъдат изключвани, с цел пестене на енергия и намаляване на общото шумово ниво

Предимства на импулсните вентилационни системи

 • Висока мощност и гъвкаво управление на системата
 • Ниски инсталационни и експлоатационни разходи
 • Ефективно използване на енергия
 • Оптимизиране на пространството в подземните паркинги
 • Ниско ниво на шум
 • Проектиране чрез използване на софтуер за изчисляване динамика на флуиди

Опции

 • Еднопосочни (стандартно изпълнение)
  • 200°C - 2h
  • 300°C - 2h
  • 400°C - 2h
 • Реверсивни (опция)
  • 200°C - 2h
  • 300°C - 2h
  • 400°C - 2h

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Ние използваме бисквитки.