Menu
Your Cart

Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

Често задавани въпроси

КАКВО Е BTU?

BTU е съкращение от British Thermal Unit. Представлява извънсистемна единица, което означава, че не е официална и не бива да се използва за изчисления при измерване на количество топлина. Британската топлинна единица - BTU или Btu, е единица за енергия.Мярката се използва много често в отоплителната техника за дефиниране на отоплителната възможност на климатиците. Типичните модели климатици, предлагащи се на пазара, са с мощност приблизително кратна на 1000 BTU. Важно е да се знае, че BTU и BTU/h са синонимни мерки и много често се бъркат. Докато първото - BTU - измерва количество топлина, независимо за колко време е изразходена, BUT/h - изразява изразходената енергия за един час.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ EER И COP?

Коефициентът на преобразуване при отопление COP (Coefficient of Performance) и коефициентът на преобразуване при охлаждане EER (Energy Efficiency Ratio) се дефинират като съотношение между отдаваната топлинна мощност на климатика и консумираната от него електрическа мощност. Най-често коефициентът COP се дефинира като описаното отношение при работа на климатика в режим на отопление, а коефициентът EER – в режим на охлаждане.
Например при работа на климатика в режим на отопление коефициентът COP е равен на съотношението между топлината, която климатикът вкарва в стаята, отново за единица консумирана електроенергия. Климатик с COP 3 ще произведе 3 кВтч топлина за 1 кВтч консумирана електрическа енергия. Следователно, колкото по-висок е коефициентът на преобразуване, толкова по-ниска ще е енергоемкостта и по-висока ефективността.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ SEER И SCOP?

Големината на коефициентите на преобразуване не е постоянна. Тя е функционално зависима от разликата между външната и вътрешната температура. Следователно, записаните в паспортите стойности биха могли и да са реални, но само при най-благоприятното за работата на климатика съотношение между температурите навън и в климатизираното помещение. Обективна представа за ефективността на работа на един климатик би могла да се получи от т. нар. средногодишен коефициент на преобразуване. Именно поради тази причина през Януари 2013 бяха въведени нови термини SEER и SCOP, които измерват годишното потребление на енергия и ефективността при обичайно ежедневно използване. В по-дългосрочен план, те отчитат температурните колебания и периодите в режим на готовност, за да осигурят ясна и надеждна представа за типичната енергийна ефективност през целия сезон на отопление или на охлаждане. 

SCOP и SEER най-общо казано показват колко е икономичен един климатик. SCOP (Seasonal Coefficient of Perfomance) е показател, които измерва сезонната енергийната ефективност при режим на отопление, а SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) в режим на охлаждане. Изчисляват се като се пресметне съотношението между средната отоплителна/охлаждаща мощност през съответния сезон и консумираната енергия. Колкото по-висок е този показател, толкова по-икономичен и ефективен е климатика. Тези стойности са изразени в скала на енергийна ефективност, която ги разделя на класове – от А+++ до D. Климатиците със SCOP клас А+,А++ и А+++ са в пъти по-ефективни от всеки друг отоплителен уред.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СПЛИТ И МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМИТЕ?

Това са климатични системи на директно изпарение за битови и професионални приложения. Голямо разнообразие от вътрешни тела, изключително тихи, икономични и комфортни, осигуряващи надеждно охлаждане и отопление с ниски експлоатационни разходи; Лесен монтаж, в рамките на няколко часа; Комфорт в няколко стаи или цял етаж с едно външно тяло с мултисплит системите. Климатизатори без външно тяло, които позволяват монтаж в сгради – паметници на културата.

КАКВО ОЗНАЧАВА "ERP"? ЗАЩО Е ВАЖНО?

Съкращението ErP идва от Energy related Products, което означава продукти, консумиращи енергия. Свързано е с Директивата на ЕС за екологично производство, която определя минимални изисквания за ефективност на продукти, консумиращи енергия като бойлери, термопомпи, котли и соларни инсталации. Всички производители трябва да се съобразяват с тази Директива от Септември 2015. Енергоспестяването и опазването на околната среда ще са основни цели на ЕС години наред. В тази връзка, тъй като някои продукти за отопление и охлаждане могат да са много енергоемки, целта на европейската директива, наречена също така "Цел 20-20-20", е да:

- намали емисиите на CO² с 20%

- намали използването на първична енергия с 20%

- увеличи делът на възобновяема енергия с 20% към 2020 г.

КАКВО Е "ПРОДУКТОВ ЕТИКЕТ"?

Енергийните етикети на уредите са задължителни за всички продукти, консумиращи енергия, които попадат в съответната директива, включително термопомпи, бойлери, котли и други. Има различни видове етикети в зависимост от предназначението на уреда. Благодарение на високата производителност на някои уреди, продуктовите им етикети имат още два енергийни класа (А+ и А++), в допълнение към основните енергийни класове (от A до G), които се отнасят за всички продукти. Освен това, продуктовият етикет има индикатор за сезонна енергоефективност за различните климатични зони, за да покаже цялата информация за енергийната ефективност на продукта, а също така и показатели на нивата на издаваният шум.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА?

Иновативни, високоефективни системи, осигуряващи отопление, охлаждане и битова гореща вода за всяко домакинство. Използвайки инверторна технология, термопомпените системи усвояват свободната енергия от околната среда и изискват само 1kW електроенергия, за да генерират от 3 kW до 5 kW топлиннна енергия, реализирайки над 40% икономия. Проектирани да осигуряват високо ниво на комфорт благодарение на нискотемпературните инсталации с вентилаторни конвектори и водно подово отопление, съчетани с естетически качества, надеждност и производителност, могат лесно да бъдат инсталирани в еднофамилни къщи и апартаменти.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ С ГАЗОВИ КОТЛИ?

Класически отоплителни инсталации, с котли ползващи екологично чисти горива - природен газ. Използвайки радиатори (алуминиеви или панелни), вентилаторни конвектори или подово отопление тези инсталации осигуряват равномерно и ефективно разпределение на въздуха в помещенията. С цел допълнително намаляване на разходите към инсталациите има възможност да се монтират соларни панели, използващи слънчевата енергия за производство на топла вода. Предназначени са предимно за еднофамилни къщи и апартаменти.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ВЕНТИЛАЦИОННИ НАГНЕТАТЕЛНИ И СМУКАТЕЛНИ СИСТЕМИ?

Вентилационните инсталации са предназначени за осигуряване на пресен въздух, отстраняване на вредни емисии и поддържане оптимален комфорт и чистотата на въздуха. Рекуперативните (енергоефективни) блокове, използвани при изграждането на вентилационни инсталации водят до значително енергоспестяване. Използват се в заведения за обществено хранене, хотели, административни и офис сгради, складово-производствени халета и гаражи. Вентилационните системи за еднофамилни къщи и апартаменти имат възможност да отстраняват, влага, полени, домашен прах и миризми.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ С ВОДООХЛАЖДАЩИ АГРЕГАТИ?

Изграждат се системи с вентилаторни конвектори, с топлоносител вода или разтвор на етилен гликол, при които за топлоизточник се ползва котел или ТЕЦ, а за охлаждане – водохлаждащ агрегат. С цел намаляване на експлоатационните разходи е възможно използване на термопомпени водоохлаждащи агрегати в преходните сезони, както и системи с частично или пълно оползотворяване на отпадна топлина.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ VRF СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ?

Инсталации на директно изпарение с променлив поток на хладилен агент (топлоносител), проектирани за просторни офиси, хотели и комбинирани бизнес сгради, ресторанти, магазини и складово-производствени халета, отличаващи се с удължен експлоатационен период, гъвкавост при проектиране и висока енергийна ефективност. Благодарение на своя висок комфорт, икономичност и енергоефективност системите са последно поколение и се отличават от познатите досега конвенционални инсталации по няколко основни принципа:

- Работещи на принципа на директното изпарение, системите са изцяло с хладилен агент (фреон) без вода, което води до по-компактна тръбна мрежа, изградена от некорозиращи медни тръби с малък диаметър, минимални топлинни загуби, без опасност от замръзване, изключително подходяща за високи офисни и административни сгради, хотели, производствено-складови халета;

- Използвайки инверторни технологии и ефективни топлообменници, VRF системите имат изключително висок целогодишен коефициент на преобразуване СОР, достигащ до 5.5 и определящ тяхната енергоефективност, превръщайки ги в най-икономичните отоплителни и охладителни системи, работещи перфектно при най-сурови зимни условия;

- Гъвкавостта при избора на системи за контрол и прецизното управление на фреоновия поток, позволяват системите да бъдат стриктно регулирани, а потребената енергия да бъде отчетена с изключително голяма точност;

- Позволяват включването им към централна система за сграден мениджмънт тип BMS за онлайн мониторинг и контрол;

- Широката гама от вътрешни тела, дава гъвкавост при избора им в зависимост от предназначението на помещенията и индивидуалните изисквания в тях;

- VRF системите с рекуперация позволяват работа едновременно в режим отопление и охлаждане, с цел поддържане на висок комфорт в помещения с южни и северни изложения.

Ние използваме бисквитки.