Menu
Your Cart

Проектиране и изграждане на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации

BPHE • Пластинчати топлообменници

  • Споени пластинчати топлообменници.  Широката гама от модели намира приложение във всяка една сфера на промишлените и обществени инсталации. Специализираният софтуер за изчисление позволява индивидуален подбор на топлообменник с конкретно зададени флуид и работни условия

Приложение

  • Хладилни и климатични инсталации – водоохлаждащи агрегати и термопомпи, хладилни камери и хладилни витрини, системи на директно изпарение
  • Отоплителни инсталации – локално или централизирано топлоподаване, инсталации с топлоносител пара, БГВ
  • Идустриални и промишлени инсталации – системи за когенерация, подгряване и/или охлаждане на горива, масла, киселини, продукти в хранително-вкусовата промишленост, оползотворяване на отпадна толина от производство

Write a review

Note: HTML is not translated!
Bad Good
Ние използваме бисквитки.