Монтаж на отоплителни инсталации

монтаж на радиатор

Монтаж на панелни радиатори по модел с пряка връзка и хидравлична проба

Описание: определяне местата на носачите, изкопаване на гнездата, монтиране на болтовете и монтаж на носачите. Пренасяне на модела. Монтаж на вентила и холандъра без навиване на кълчища и без поставяне на уплътнители. Окачване на модела монтираните носачи. Поставяне на долния (фиксиращия) носач. Нивелиране и отверсиране на модела. Сваляне на модела. Демонтиране на вентила и холендъра. Монтиране на пряката връзка. Изпитване на плътността на инсталацията.

Монтаж на панелни радиатори при изградена инсталация по модел с монтаж на вентил и холандър и хидравлична проба

Описание: Демонтаж на пряката връзка. Отвиване на пластамасовите и металните тапи на радиатора, Навиване на кълчища или тефлонова лента. Монтаж на вентила и холендъра. Окачване радиатора на носачите и поставяне на долния (фиксиращ) носач. Нивелиране отверсиране на радиатора. Уплътняване на холендъра. Изпитване плътността на инсталацията.

Монтаж на алуминиеви радиатори

Описание: Развиване или донавиване на алуминиеви глидери според необходимата бройка. Завиване на тапи странични, обезвъздушител, холендър, секретен кран. Поставяне на горните носачи. Монтаж и проверка за полагане на долния носач. Нивелиране отверсиране на радиатора. Уплътняване на холендъра. Изпитване плътността на инсталацията.

Комплексен монтаж на чугунени радиатори, включително сваляне качване, монтаж на вентил и холендър

Описание: Опеделяне местата на конзолите и държателя. Монтаж на конзолите. Групиране на радиатора. Монтаж на вентила и холендъра. Монтаж на радиатора. Изпитване на плътността на инсталацията. Сваляне и качване радиатора и уплътняване на холендъра.

Монтаж на топловъздушни апарати и калорифери при височина на монтажа до 10м.

Описание: Качване на ТВА или калорифер върху готов фундамент или метална конструкция. Нивелиране, отверсиране, укрепване. Уплътняване на калорифера

Топла проба на отопленителна инсталация

Описание: Направа на топла проба на отоплителна инсталация. Извършва се при осгурен котел или абонатна станция от инвеститора. Необходимите горивни материали, електрическа енергия, топлоносител не са включени.

 

 

 

Няма добавени продукти в тази категория.
  • Sunsystem
  • Климатици Toshiba
  • Климатици GREE
  • MITSUBISHI ELECTRIC
  • Климатици AUX
  • Климатици Panasonic
  • Климатици Daikin
  • Riello
  • Hitachi