• Sunsystem
 • Климатици Toshiba
 • Климатици GREE
 • MITSUBISHI ELECTRIC
 • Климатици AUX
 • Климатици Panasonic
 • Климатици Daikin
 • Riello
 • Hitachi

Често Задавани Въпроси

 1. Какво е инвертор?

  faq

   

 2. Може ли с помощта на една климатична инсталация да се охлаждат две помещения?

 3. Мога ли сам да си монтирам /ремонтирам климатика?

 4. Често в летните дни климатикът не ни спасява от горещините?

 5. Каква поддръжка изисква климатикът?

 6. До каква външна температура ще работи климатикът?

 7. Какво е BTU/SEER/SCOP/COP/EER?

 

 

Какво е инвертор?
 

Инвертор е най-продаваният вариант климатик в днешно време.
Основния компонент на климатика е компресора, за това и ефективността му зависи най-вече от него. При конвенционалните климатици той работи с цялата си мощност, докато температурата в помещението, която сме задали бъде достигната. Ето защо конвенционалният климатик е доста по- неикономичен. За да избегнат това, производителите създават компресори с плавно, цифрово регулиране на мощността , в зависимост от температурата която, трябва да се достигне.
Инверторните сплит-системи автоматично регулират мощността си, докато конвенционалните сплит-системи работят в режим включване и изключване, на принципа на бойлера. Поради това икономията на инвертора спрямо конвенционалния му далечен роднина е от 25% до 98 %. Инверторният климатик може да работи на отопление при отрицателни външни температури до - 20 градуса Целзий, което за конвенционалния е непостижимо.
Инверторните климатици биват различни видове, всяко ново поколение става все по-съвършено от предишното:

 • АС- Променливотокови (клас B и C)- 35% по-икономични от конвенционалните климатици;
 • DC- Правотокови (клас А) –до 55% по-икономични от конвенционалните климатици;
 • DDC-Дигитални правотокови (клас А)-до 60% по-икономични от конвенционалните климатици;
 • DDC Hibrid - Дигитални правотокови Хибридни (клас А) по-до 72%-икономични от конвенционалните    климатици;
 • Хипер- инвертори (клас ААА)- до 98% по-икономичен от конвенционалните климатици;

 

Може ли с помощта на едно външно тяло да се  отопляват две помещения?

Да възможно е. Тряба да се монтира система мултисплит, която дава възможност за връзка към няколко вътрешни тела. Недостатъка е, че цената е малко по-висока спрямо сплит система. Обикновено се монтират на места където няма възможност за инсталиране на няколко външни тела.

Мога ли сам да си монтирам /ремонтирам климатика?

Това е силно непрепоръчителна процедура. Има голяма опасност да го развалите още повече. Съвременни те климатици са с доста сложни управления и ремонта не рядко се оказва скъп. Все пак ако мислите че сте достатъчно добър за това, може да изпратите Вашето CV на фирменият ни email :)

Често в летните дни климатикът не ни спасява от горещините?

Имя няколко възможности за този проблем. Климатика е с твърде малка мощност, а топлинните притоци са твърде големи. Трябва да обмислите вариант поставяне на щори или залесяване пред прозорците. Подмяна на уреда с по-мощен. Друга причина може да бъде замърсен филтър на вътрешното тяло. В случай,че почистването му не реши проблема е добре да се обадите на техник, който да провери налягането на фреона, както и замърсеността на външното/вътрешното тяло.

Каква поддръжка изисква климатикът?

За да може климатичната система да функционира нормално е необходимо редовно (обикновено веднъж в месеца) почистване на електростатичните филтри, които се намират под лицевия панел на вътрешното тяло. Редовното почистване на филтрите може да спести до 20% от консумацията на ел. енергия на Вашия климатик.
Освен това е необходимо веднъж годишно, пролетта преди началото на сезона, да се извикат специалисти за извършване на професионално почистване, диагностика и дозареждане с фреон на Вашия климатик. В помещението не трябва да се инсталират допълнително топлоотдаващи уреди или да се изисква от климатика да охлажда по-голямо по обем помещение, несъобразено с неговата хладилна/отоплителна мощност

До каква външна температура ще работи климатикът?

За конвенционални системи:
 при производителите на средния клас: - 5°С - 8°С външна температура при режим отопление
За инверторния тип климатик тези стойности варират от -15°С -20°С средния и висок клас климатици.

При режим охлаждане всички видове климатици ще работят, разликата ще бъде основно в консумацията на електроенергия.

Какво е BTU/SEER/SCOP?

BTU е съкращение от British Thermal Unit. Представлява извънсистемна единица, което означава, че не е официална и не бива да се използва за изчисления при измерване на количество топлина. Британската топлинна единица - BTU или Btu, е единица за енергия.Мярката се използва много често в отоплителната техника за дефиниране на отоплителната възможност на климатиците. Типичните модели климатици, предлагащи се на пазара, са с мощност приблизително кратна на 1000 BTU. Важно е да се знае, че BTU и BTU/h са синонимни мерки и много често се бъркат. Докато първото - BTU - измерва количество топлина, независимо за колко време е изразходена, BUT/h - изразява изразходената енергия за един час.

Коефициентът на преобразуване при отопление COP (Coefficient of Performance) и коефициентът на преобразуване при охлаждане EER (Energy Efficiency Ratio) се дефинират като съотношение между отдаваната топлинна мощност на климатика и консумираната от него електрическа мощност. Най-често коефициентът COP се дефинира като описаното отношение при работа на климатика в режим на отопление, а коефициентът EER – в режим на охлаждане.

Например при работа на климатика в режим на отопление коефициентът COP е равен на съотношението между топлината, която климатикът вкарва в стаята, отново за единица консумирана електроенергия. Климатик с COP 3 ще произведе 3 кВтч топлина за 1 кВтч консумирана електрическа енергия. Следователно, колкото по-висок е коефициентът на преобразуване, толкова по-ниска ще е енергоемкостта и по-висока ефективността.

На практика обаче големината на коефициентите на преобразуване не е постоянна. Тя е функционално зависима от разликата между външната и вътрешната температура. Следователно, записаните в паспортите стойности биха могли и да са реални, но само при най-благоприятното за работата на климатика съотношение между температурите навън и в климатизираното помещение. Обективна представа за ефективността на работа на един климатик би могла да се получи от т. нар. средногодишен коефициент на преобразуване. Ето защо от януари 2013 бяха въведени нови термини SCOP и SEER при климатините системи, касаещи сезонната им ефективност, разделени по региони.